Υπάρχουν λαοί που δεν πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή προκλήθηκε από τον άνθρωπο

Οι περισσότεροι επιστήμονες το φωνάζουν, αλλά κάποιοι δεν τους πιστεύουν. Οχι, λένε, η κλιματική αλλαγή δεν είναι αποτέλεσμα ενεργειών του

Read more